AGENDA

Vergadering    : Raad van Aangeslotenen, stichting MFC Top & Twel

Datum             : woensdag 17 oktober 2018

Tijd                 : 20.00 uur

Locatie            : MFC It Harspit

 

 

1. Opening en woord van welkom;

2. Vaststellen agenda;

3. Mededelingen;

4. Afgelopen jaar toelichten.

5. Kennismaking met nieuwe beheerder: Anne Visser.

6. Bestuurszaken:

Bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar: Anne Adema

Raad van Toezicht: Aftredend en niet herkiesbaar: Aljosja Akkerman

7. Financiën

8. Toekomstplannen & -ideeën;

9. Oars noch wat?

10. Afsluiting.

 


 

It Harspit wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit:

 

Voorzitter:                                 Dhr. Frank Visser

Penningmeester:                      Dhr. Hendrik Stellinga

Secretaris:                                Mevr. Anne Adema

Lid:                                            Dhr. Gjalt van der Meer

Lid 2:                                         Vacant                                          

 

 

Om hen te bereiken kunt u mailen: bestuur@itharspit.nl

 

ADRES P. WALMASTRJITTE 8A - 8625 HE OPPENHUIZEN - TELEFOON (0515) 55 96 66 - E-MAIL INFO@ITHARSPIT.NL
MFCITHARSPIT
ontwikkeld door TTT software