Tarieven

Sportzaal (met toneel), toneeloefenruimte, peuterspeelzaal, muziekruimte, Mienskipsromte, Elkienzaal 1 en Elkienzaal 2. Deze zalen/ruimten worden verhuurd volgens onze verhuurprijzen.

Verhuurprijzen diverse ruimten M.F.C. "it Harspit" Oppenhuizen per 1 September 2015:

Ruimte Gebruik/ uur:  
Kantoor beheerder / Kleine vergaderruimte
(maximaal 6 personen)
€   8,00  
Muzieklokaal €   7,00  
Elkien 1 € 10,50  
Elkien 2 € 10,50  
Elkien 1 en 2 € 21,00  
Sportzaal inclusief kleedkamers                    Sportzaal       Licht 70 % € 13,00  
Sportzaal       Licht 100 %    € 16,00  
Mienskipsromte                                                                                            €   9,00  
Peuterspeelzaal €   9,00  
Materiaalgebruik: Prijs:  
Flipover €  8,50  
Scherm €  8,50  
Beamer € 32,00  
Laptop € 15,00  

Noot betreffende de Elkien zalen: T.a.v. de verhuurprijzen Elkien zalen gelden speciale voorwaarden en condities/overleg met manager is noodzakelijk.

Onderdelenprijzen Incidenteel gebruik Periodiek gebruik
Sportzaal feest klaar maken t.w.:    
Vloerkleden, tafels, stoelen en terugplaatsen € 174,00 N.v.t.
Idem door eigen vereniging € 107,40 N.v.t
     
Alleen vloerkleden leggen/opruimen € 85,00 N.v.t.
Idem door eigen vereniging € 50,00 N.v
     
Biljartgebruik per biljart per uur € 3.00 N.v.t.
Gebruik flip-over per dagdeel € 7,50 N.v.t.
Gebruik scherm per dagdeel € 7,50 N.v.t.
Gebruik beamer per dagdeel € 30,00 N.v.t.
Katheder Gratis Gratis

 

ADRES P. WALMASTRJITTE 8A - 8625 HE OPPENHUIZEN - TELEFOON (0515) 55 96 66 - E-MAIL INFO@ITHARSPIT.NL
MFCITHARSPIT
ontwikkeld door TTT software